Ugrás a tartalomra

Megújuló energia saját forrásból

A zöldáramvásárlás új dimenzióját jelentik a hosszú távú energiavásárlási megállapodások, amelyek keretében az üzleti fogyasztók közvetlenül járulhatnak hozzá új erőművek létrejöttéhez. A célzott finanszírozás a megújuló energia hasznosításának fenntarthatóbb támogatását teszi lehetővé.

Ha a világ legnagyobb vállalatai a környezethez való viszonyulásukkal csak feleannyira befolyásolják a fejlett világ gondolkodásmódját, mint amennyire a termékeikkel és szolgáltatásaikkal megváltoztatják a fejlett világ fogyasztói szokásait, akkor jó úton járunk egy élhetőbb jövő felé. Úgy tűnik, hogy a technológiai óriáscégeken valóban nem múlik a zöldenergia kizárólagossága.

Ezt a modell azonban nem csupán néhány globális mamutcég alkalmazhatja, nem kizárt, hogy a jövő energiaszektorának kulcsfontosságú elemei lesznek a közvetlen zöldenergia-vásárlási megállapodások.

Az utóbbi időben mind több olyan ügyfél jelentkezik, aki fizikailag is a zöld termelőegységtől kívánja beszerezni a villamos energiát. Ez azonban csupán akkor lehetséges, ha a vállalkozás telephelyén vagy a közvetlen közelében épül például egy naperőmű, amelyet közvetlen kábellel csatlakoztatnak a felhasználás helyéhez. Bár elvileg kivitelezhető megoldás, a hálózat kiépítése tetemes költséggel jár, amelyet a rendszerhasználati díjon elért megtakarítás aligha fedez.

Hosszú távú energiavásárlási megállapodások

Arra viszont van mód, hogy az ügyfelek olyan erőműveket finanszírozzanak, amelyek kimondottan az ő igényeik kielégítésére jönnek létre. Mindez hosszú távú energiavásárlási megállapodás (Power Purchase Agreement – PPA) keretében valósulhat meg. A konstrukcióban legalább négy szereplő vesz részt: a fogyasztó, a beruházó, a finanszírozó és a mérlegkörfelelős. A fogyasztó jelenti a jövőbeli keresletet, a beruházó pedig a kínálatot – de csak biztos finanszírozási háttérrel vág bele a projektbe. A bank akkor hajlandó hitelt nyújtani, ha garanciát kap arra, hogy a létrejövő erőmű által előállított villamos energiára hosszú távon, legalább a futamidő végéig biztos vevő van. A mérlegkörfelelős – jellemzően egy kereskedő – szerepe a mindenkori termelés és fogyasztás közötti különbségek kiegyenlítése. Az erőmű által termelt mennyiség ugyanis soha nem egyezik meg a tényleges fogyasztással, ezért a többletet a kereskedő befogadja a saját mérlegkörébe, a pluszigényt pedig a piacról fedezi. A hálózat ebben az esetben is, akárcsak az otthoni kiserőműveknél, pufferként működik, a kereskedő pedig a kiegyensúlyozásért szolgáltatási díjra jogosult.

A konstrukció lényege tehát a finanszírozás. A zöldenergia-termelést a kezdetekben központi támogatási rendszereken keresztül ösztönözték (hazánkban ez a KÁT, illetve a Metár), és a jogosultságot elnyerő termelők akár tíz-húsz évre is fix átvételi árat vagy meghatározott képlet szerinti felárat kapnak a villamos energiáért. Ebben az esetben a támogatás csökkenti az erőműépítés tőkeköltségét, a garantált ár pedig megfelelő cash-flow-t biztosít, azaz a bank „a pénzénél van”. A támogatási rendszerek átalakulásával vagy a dotáció leépítésével a megújulóenergia-termelőknek a piacon kell helyet keresniük, egyedileg kell finanszírozhatóvá tenniük a projektjeiket.

Ez a törekvés találkozik a közvetlenül hozzáférhető zöldenergia iránti igénnyel a PPA konstrukcióban. A megvalósításhoz azonban megfelelő elszámolási és jogi kereteket nyújtó platform szükséges. Az ELMŰ-ÉMÁSZ-nál hónapok óta intenzív munka folyik a termelői és a fogyasztói igények feltérképezése és összeegyeztetése érdekében. A beruházók olykor több tíz megawattos erőművek terveivel kopogtatnak, a felhasználók pedig fenntarthatósági célkitűzéseik megvalósításának zálogát látják a közvetlen megállapodásokban. Ezek után ugyanis nem csupán igazolásuk lesz a tiszta energiatermelés támogatásáról, hanem a zöldáramért fizetett felárral olyan – hazai – erőművet finanszíroznak, amely az általuk támasztott igény nélkül nem jönne létre. Mindemellett hosszú távra, akár tíz-tizenöt évre előre fixálhatják a villamosenergia-beszerzési költségeiket, ami a piaci árak időközben bekövetkező esetleges változásától függetlenül is óriási előny az üzleti tervezés szempontjából. A keresleti és a kínálati oldal egyaránt felosztható, azaz egy nagyobb erőmű több fogyasztót is elláthat, illetve egy nagy ügyfél több kisebb termelővel is köthet hosszú távú szerződést.

Az ELMŰ-ÉMÁSZ szakértői úgy vélik, a PPA-k minden esetben egyedi feltételekkel köttetnek majd. A termelők által elvárt árak ugyanúgy különbözhetnek egymástól, mint az, hogy az egyes ügyfelek a fogyasztásuknak mekkora hányadát kívánják fedezni a saját finanszírozású zöld forrásból. A kereskedő által nyújtott szolgáltatásért fizetendő díjak szintén egyedi megállapodás alapját képezik, a fix havidíjas szerződés mellett a tételes elszámolás is szóba jöhet.

A nyugat-európai piacokon a hosszú távú energiavásárlási megállapodások a piaci érettség magasabb fokán állnak, Magyarországon az ELMŰ-ÉMÁSZ úttörőként jelenik meg a piacon a konstrukcióval. A PPA révén a fogyasztók ténylegesen és közvetlenül hozzájárulhatnak a megújulóenergia-termelő kapacitások bővüléséhez, hosszabb távon pedig a finanszírozás igazságosabb, piacképesebb modelljének kialakításához.